Kategoriarkiv: Evaluering

Evaluering av Vestfoldbibliotekene som merkevare er avsluttet

Prosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene ble avsluttet i desember 2014 og sluttrapporteringen er nå klar. Vestfold fylkesbibliotek har hatt Høgskolen i Buskerud og Vestfold som hovedsamarbeidspartner i prosjektet gjennom tre år. Høgskolen har hatt hånd om den største delen av prosjektet knyttet … Les videre

Publisert i Evaluering, Markedsføring, Merkevarebygging, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Hva assosieres med «bibliotek»?

Høgskolen i Buskerud og Vestfold utførte en mindre publikumsundersøkelse i forbindelse med Bibliotekedagene i Vestfold i uke 7 (februar) i år. Dette er et ledd i evaluering av merkevaren Vestfoldbibliotekene. I ett av spørsmålene ble publikum bedt om å velge blant … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Statusrapport for 2013

Vestfoldbibliotekene arbeider aktivt for økt synliggjøring og oppbygging av  Vestfoldbibliotekene som en merkevare. Hovedsatsingen er tre felles kampanjer årlig: Bibliotekdagene i uke 7 Verdens bokdag Sommerlesekampanje Evalueringsprosjektet følger arbeidet og sjekker ut status. Tre publikumsundersøkelser er gjennomført i tilknytning til kampanjene. … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Undersøkelse om bibliotekbruk i Vestfold

Resultatene fra sommerens brukerundersøkelse er klare og kan leses her: Brukerundersøkelse Vestfoldbibliotekene 2013 Høy tilfredshet med Vestfoldbibliotekenes tjenester med gjennomsnittsscore på 5.13 (skala 1-7, tjenester for voksne) Personalets kompetanse og serviceinnstilling og biblioteket som et godt sted å være får … Les videre

Publisert i Evaluering | Legg igjen en kommentar

Økt aktivitet i bibliotekene i Vestfold

En viktig del av arbeidet med mer synlige bibliotek er felles markedsføring av kampanjene og aktivitetene. Årsstatistikken for 2012 for Vestfoldbibliotekene viser at antall arrangementer og utstillinger har hatt en sterk økning. Det er også stor økning i antall deltakere. Sånn … Les videre

Publisert i Evaluering, Statistikk | Legg igjen en kommentar

Evalueringsprosjektet har mange tiltak inneværende år

Evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene har totalt sett en omfattende tiltaksliste i 2013: Mindre publikunsundersøkelser i forbindelse med Vestfoldbibliotekenes kampanjer. Hensikten er å få kunnskap om og måle publikums kjennskap til Vestfoldbibliotekene som en merkevare flere ganger i løpet av prosjektperioden. Undersøkelsene … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Dette sier publikum om merkevaren Vestfoldbibliotekene

Merkevaren Vestfoldbibliotekene er målt for første gang. En enkel spørreundersøkelse ble gjennomført på 4 ulike arrangementer i 4 ulike bibliotek under Bibliotekdagene 2013. Flg spørsmål ble stilt: Hvordan ble du oppmerksom på arrangementet du er på i dag? Hvilke markedsføringstiltak … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Statusrapport for evalueringsarbeidet 2012

I evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene er det inngått avtale med Høgskolen i Vestfold om evaluering og effektmåling. I første prosjektår (2012)  ble det fokusert på bibliotekenes egne evalueringer av Vestfoldbibliotekenes kampanjer. Evalueringene er analysert av Høgskolen i Vestfold som fastslår: Å … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Evaluering av Vestfoldbibliotekenes kampanjer

Høgskolen i Vestfold har som samarbeidspartner i prosjektet evaluert markedsføringskampanjene i Vestfoldbibliotekene i år. I prosjektets første år er det valgt interne evalueringer. Det vil si at det er bibliotekenes medarbeidere som har evaluert kampanjeopplegg, materiell og gjennomføring. Kampanjene det … Les videre

Publisert i Evaluering, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Dialogkonferanse for bibliotekansatte om merkevarebygging, evaluering og effektmåling

12. september samles bibliotekansatte i folkebibliotekene i Vestfold seg til et dypdykk i temaer som bibliotek og merkevarebygging, evaluering og effektmåling. Dialogkonferansen er i regi av Høgskolen i Vestfold, fakultet for økonomi og samfunnsfag og er et viktig kompetansetiltak. Hensikten … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar