Kategoriarkiv: Merkevarebygging

Evaluering av Vestfoldbibliotekene som merkevare er avsluttet

Prosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene ble avsluttet i desember 2014 og sluttrapporteringen er nå klar. Vestfold fylkesbibliotek har hatt Høgskolen i Buskerud og Vestfold som hovedsamarbeidspartner i prosjektet gjennom tre år. Høgskolen har hatt hånd om den største delen av prosjektet knyttet … Les videre

Publisert i Evaluering, Markedsføring, Merkevarebygging, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Hva assosieres med «bibliotek»?

Høgskolen i Buskerud og Vestfold utførte en mindre publikumsundersøkelse i forbindelse med Bibliotekedagene i Vestfold i uke 7 (februar) i år. Dette er et ledd i evaluering av merkevaren Vestfoldbibliotekene. I ett av spørsmålene ble publikum bedt om å velge blant … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Statusrapport for 2013

Vestfoldbibliotekene arbeider aktivt for økt synliggjøring og oppbygging av  Vestfoldbibliotekene som en merkevare. Hovedsatsingen er tre felles kampanjer årlig: Bibliotekdagene i uke 7 Verdens bokdag Sommerlesekampanje Evalueringsprosjektet følger arbeidet og sjekker ut status. Tre publikumsundersøkelser er gjennomført i tilknytning til kampanjene. … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Mission (im)possible(?)!

Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring. Stor konferanse i Tønsberg 18. og 19. november 2014 er under planlegging. Konferansen retter seg mot medarbeidere og ledere i folke- og fylkesbibliotekene. Arrangører er fylkesbibliotekene i Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold. Merk av 18. … Les videre

Publisert i Konferansen Mission (im)possible(?)!, Merkevarebygging, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Evalueringsprosjektet har mange tiltak inneværende år

Evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene har totalt sett en omfattende tiltaksliste i 2013: Mindre publikunsundersøkelser i forbindelse med Vestfoldbibliotekenes kampanjer. Hensikten er å få kunnskap om og måle publikums kjennskap til Vestfoldbibliotekene som en merkevare flere ganger i løpet av prosjektperioden. Undersøkelsene … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Dette sier publikum om merkevaren Vestfoldbibliotekene

Merkevaren Vestfoldbibliotekene er målt for første gang. En enkel spørreundersøkelse ble gjennomført på 4 ulike arrangementer i 4 ulike bibliotek under Bibliotekdagene 2013. Flg spørsmål ble stilt: Hvordan ble du oppmerksom på arrangementet du er på i dag? Hvilke markedsføringstiltak … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Merkevarens innhold

I tråd med evaluering av arbeidet med Vestfoldbibliotekene og anbefalingen om å tydeliggjøre merkevarens innhold, ble det holdt en temadag for bibliotekmedarbeidere 30. januar. Opplegget var todelt: Merkevarebygging i teori og praksis i Norrbotten, Sverige. Länsbiblioteket i Norrbotten koordinerer og … Les videre

Publisert i Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Statusrapport for evalueringsarbeidet 2012

I evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene er det inngått avtale med Høgskolen i Vestfold om evaluering og effektmåling. I første prosjektår (2012)  ble det fokusert på bibliotekenes egne evalueringer av Vestfoldbibliotekenes kampanjer. Evalueringene er analysert av Høgskolen i Vestfold som fastslår: Å … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Prosjektets første statusrapport er levert

I tråd med kravene for tildeling av prosjektmidler er prosjektets rapport for første prosjektår levert Nasjonalbiblioteket. Rapportens framdriftsplan og et revidert budsjett danner grunnlaget for søknad om midler for 2. prosjektår. Statusrapport september 2012

Publisert i Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Dialogkonferanse for bibliotekansatte om merkevarebygging, evaluering og effektmåling

12. september samles bibliotekansatte i folkebibliotekene i Vestfold seg til et dypdykk i temaer som bibliotek og merkevarebygging, evaluering og effektmåling. Dialogkonferansen er i regi av Høgskolen i Vestfold, fakultet for økonomi og samfunnsfag og er et viktig kompetansetiltak. Hensikten … Les videre

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar