Evaluering- og effektmåling

Merkevare Vestfoldbibliotekene er et 3-årig prosjekt.

Høgskolen i Vestfold tar i henhold til inngått avtale ansvar for evaluering underveis og i avslutningen av prosjektet. Vestfold fylkesbibliotek koordinerer det praktiske kampanjearbeidet for Vestfoldbibliotekene. Det er derfor av stor viktighet at en objektiv partner utfører evaluering og effektmåling av markedsføringsarbeidet.

Vestfold fylkesbibliotek v/ prosjektledelsen deltar imidlertid i arbeidet med modeller og metoder og vil ha ansvar for prosjektrapporten hvor høgskolens sluttevaluering tas inn.

Evalueringer knyttet til kampanjene i 2014

Målingene fra 2013 følges opp i 2014. Antall kampanjer er redusert fra tre til to da Verdens bokdag som kampanje har gått ut. Det skal derfor evalueres både av publikum og av bibliotekene selv i tilknytning til Bibliotekdagene og Lesekampanjen.

Evalueringer knyttet til kampanjene i 2013 (publikum)

Evalueringsresultater for 2013 er presentert i denne årsrapporten fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Statusrapport 2013

Dette året ble det evaluert både internt (bibliotekene) og eksternt (publikum). I forbindelse med Bibliotekdagene i Vestfold i uke 7 ble det kjørt en mindre spørreundersøkelse rettet mot publikum på fire utvalgte arrangementer i bibliotekene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette er et ledd i å undersøke om formålet med Vestfoldbibliotekene som merkevare nås.

Spørsmålene som ble stilt var:

 1. Hvordan ble du oppmerksom på arrangementet du er på i dag?
 2. Dette arrangementet er en del av Bibliotekdagene i Vestfold. Hvilke markedsføringstiltak av  Bibliotekdagene har du merket deg?
 3. Skal du på arrangementer ved andre bibliotek enn dette? I så fall hvilke bibliotek?
 4. Har du et forhold til Vestfoldbibliotekenes logo (øverst til høyre på forsiden)?

Gjennomføringen var enkel. Spørreskjemaene ble lagt på alle stoler i forkant av arrangementet og samlet inn i etterkant. Høgskolen i Vestfold er ansvarlig for opplegg og analyse.

Kort presentasjon av resultatene: Måling av merkevaren Vestfoldbibliotekene

Samme type spørsmål ble stilt til publikum i forbindelse med markeringen av Verdens bokdag i et utvalg bibliotek.

I forbindelse med Lesekampanjen for 1. – 7. klasse sommeren 2013 rettes spørsmålene til foresatte som svarer i samarbeid med barna. Her er det valgt noen flere spørsmål som også gir svar på hva publikum synes om lesekampanjen. Hovedhensikten er likevel å se om felles merkevare og markedsføring har noen effekt.

Spørsmål til foresatte i forbindelse med lesekampanjen:

 • Hvem i husstanden ble oppmerksom på lesekampanjen?
 • Hvor har jeg sett / hørt omtale eller reklame for lesekampanjen?
 • Hvor godt kjenner jeg til «Vestfoldbibliotekene» som begrep og dets innhold fra før?
 • Hva motiverer til å delta i lesekampanjen?
 • Hva kan gjøre lesekampanjen enda bedre?
 • Hvilke andre arrangementer og tjenester vil gjøre at jeg bruker biblioteket mer?

Resultatene av målingene kommer i en sluttrapport for året 2013.

Bibliotekenes evalueringer knyttet til kampanjene

I etterkant av hver kampanje sendes det ut et skjema til samtlige bibliotek med spørsmål om hva som var bra, hva som ikke var bra og hva som kan gjøres bedre. Dette for å sikre at vi fanger opp og utnytter det forbedringspotensialet som finnes ved planlegging av nye kampanjer.

I tillegg hentes det inn tallmateriale på mer tradisjonelle områder som besøk på arrangementene, antall arrangementer, antall medieoppslag osv. Disse oversiktene finnes under fanen Statistikk.

Evaluering av kampanjearbeidet i 2012

Bibliotekene i Vestfold har evaluert flg tre kampanjer: Bibliotekuka, Verdens bokdag og Lesekampanjen for barn. Resultatet av evalueringene ble fulgt opp på dialogkonferansen om merkevarebygging og effektmåling den 12. september 2012 i regi av Høgskolen i Vestfold.

Invitasjon til dialogkonferansen kan leses her.

Arbeidet med merkevarebyggingen i Vestfoldbibliotekene oppsummeres slik av Høgskolen i Vestfold:

 • Å bygge en merkevare er en omfattende prosess
 • Vestfoldbibliotekene har kommet et godt stykke på vei når det gjelder forankringen av merkevaren Vestfoldbibliotekene hos bibliotekansatte i Vestfold
 • Det må skapes et enda tydeligere innhold i merkevaren og dette må skapes av bibliotekansatte selv
 • Evalueringene skal for 2013 utvides til å gjelde publikum

Statusrapport for evalueringsarbeidet 2012

Plan for evaluering 2012-2014

2012
 Evaluering av 3 kampanjer – internevaluering, det vil si at det er bibliotekmedarbeidere som evaluerer kampanjene
Dialogkonferanse for bibliotekansatte med gjennomgang av evalueringer
Utvikling av modell og metoder for ekstern evaluering og effektmåling (publikum)
Relevant statistikkinnhenting

2013
Ekstern evaluering av Vestfoldbibliotekenes kampanjer – utprøving av ulike metoder
Innbyggerundersøkelse – skal følge opp undersøkelsen fra 2009/2010, men spisses mer mot bibliotekkjennskap og mulig effekt av kampanjene.
Relevant statistikkinnhenting

2014
Ekstern evaluering av Vestfoldbibliotekenes kampanjer (publikum) – utprøving av ulike metoder
Sluttevaluering
Prosjektrapport
Erfaringskonferanse

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s