Framdriftsplan

Prioriterte tiltak i 2014 – utføres av Høgskolen i Buskerud og Vestfold i hht avtale:

 • Ekstern evaluering av merkevaren knyttet til kampanjen Bibliotekdagene. Publikums evaluering av merkevaren i forbindelse med Sommerleskampanjen utgår. Utvalget (foresatte med barn som deltar i kampanjen) blir noe tilfeldig, og det anses ikke hensiktsmessig å følge opp denne.
 • Interne evalueringer i bibliotekene etter begge kampanjene. Evalueringen etter sommerleskampanjen utvides til både telefonintervju med en representant fra hvert bibliotek, samt noen utvalgte spørsmål til alle medarbeidere i bibliotekene.
 • Sluttrapport fra HBV med fordypning i fokusgruppeundersøkelsen fra 2013
 • Presentasjon av sluttrapport på konferansen Mission (im)possible(?)!

Tiltak i 2014 – prosjektledelsen:

 • Løpende samarbeid med HBV
 • Sammenstilling av relevant statistikk
 • Arrangere konferansen Mission (im)possible(?)! 18. og 19. november i Tønsberg. Konferanse om bibliotekenes omdømme, merkevare og markessføring. Et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Vestfold, Østfold, Aust-Agder og Vest-Agder
 • Prosjektavslutning
 • Prosjektrapport

Prioriterte tiltak i 2013 som utføres i samarbeid med Høgskolen i Vestfold i hht avtale:

 • Interne evalueringer knyttet til kampanjene: Bibliotekedagene uke 7, Verdens bokdag 23.4 og Lesekampanjen for barn i juni-august
 • Eksterne evalueringer knyttet til kampanjene. Dvs mindre publikumsundersøkelser rettet mot deltakere / besøkende
 • Pilotstudium – fokusgruppeintervjuer på generell basis, utvalgte brukergrupper
 • Modell for evaluering
 • Statusrapport 2013 for evalueringsarbeidet

Tiltak 2013 i regi av prosjektledelsen:

 • Innbyggerundersøkelse om bibliotekbruk, oppfølging av undersøkelse fra 2009
 • Sammenstilling av statistiske data knyttet til antall besøk, antall arrangementer, antall deltakere på arrangementer og utlån
 • Statusrapport til Nasjonalbiblioteket inkl framdrift for 2014

Evalueringsprosjektet har flg prioriterte tiltak for 2012:

 • Oppstart, prosjektorganisering, prosjekt- og framdriftsplan
 • Informasjon og forankring av prosjektet i Vestfoldbibliotekene
 • Informasjon om prosjektet på nettsider og blogg
 • Faglig konsulentbistand i prosjektet gjennom avtale med Høgskolen i Vestfold
 • Evaluering (i bibliotekmiljøet)av felles markedsføringskampanjer i Vestfolbibliotekene 2012
 • Kompetansetiltak
  Kurs i Tjenestemarkedsføring, Endringsledelse, Statistikk, Effektivisering, Arrangementer i bibliotek
  Dialogkonferanse om merkevarebygging og effektmåling
  Overordnet kompetansestrategi (hvor synliggjøring av bibliotek inngår)
  Løpende dialog med referansegruppe og høgskolemiljø
 • Etablere modell for evaluering og effektmåling av synliggjøringstiltak (ekstern evaluering av publikum), utprøves 2013
 • Utlysing av stipend til masteroppgave 2012/2013 til studenter ved HiVe og HIOA
 • Statusrapport til Nasjonalbiblioteket

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s