Vestfoldbibliotekene i tall

Som en avslutning på evalueringen av Vestfoldbibliotekene som en merkevare har vi gjort opp status rent tallmessig. I grafene i presentasjonen under vises utviklingen i Vestfoldbibliotekene når det gjelder utlån, besøk, arrangementer, deltakelse og aktive lånere for perioden 2010-2014. Her ser man også hvordan Vestfold ligger an i forhold til det nasjonale nivået.

Målene for Vestfoldbibliotekene som en merkevare var mer synlige bibliotek og bibliotektjenester. Høgskolen i Buskerud og Vestfolds evalueringsrapport sier også at dette er oppnådd. I tillegg var målene:

  • øke antall besøk
  • øke antall aktiviteter / arrangementer
  • øke deltakelsen på arrangementene

Økt besøk er ikke oppnådd, men muligens ville nedgangen i besøk vært større uten det store trykket på synlighet, felles kampanjer, arrangementer, litteraturuke,  litteraturhusbibliotek og kompetansebygging. Derimot er antall arrangementer og deltakelsen på disse økt betraktelig. Arbeidet med merkevaren er ikke forklaringen på dette, men resultatet er summen av det gode arbeidet i Vestfoldbibliotekene. Masse lærdom og erfaringer er gjort underveis, dette skal brukes i videre arbeid med bibliotekutviklingen. Ny bibliotekplan for 2015-2018 forankrer og viderefører Vestfoldbibliotekene.

Bibliotekstatistikk Vestfold 2010-2014

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Evaluering av Vestfoldbibliotekene som merkevare er avsluttet

Prosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene ble avsluttet i desember 2014 og sluttrapporteringen er nå klar. Vestfold fylkesbibliotek har hatt Høgskolen i Buskerud og Vestfold som hovedsamarbeidspartner i prosjektet gjennom tre år. Høgskolen har hatt hånd om den største delen av prosjektet knyttet til evaluering av merkevaren Vestfoldbibliotekene.

Rapporteringen er således todelt:

1. Vestfold fylkesbiblioteks prosjektrapport 2012-2014:

Merkevare Vestfoldbibliotekene 2012-2014 – prosjektrapport

2. Høgskolen i Buskerud og Vestfolds avsluttende evalueringsrapport:

Vestfoldbibliotekene – en merkevare i prosess

Høgskolens rapport er utgitt i HBVs skriftserie.

Prosjektledelsen takker Nasjonalbiblioteket for utviklingsmidler og muligheten til å gjennomføre et spennende prosjekt med masse læring i seg! En stor takk til HBV for evalueringsarbeidet og den faglige sammenhengen. Takk også til bibliotekene i Vestfold som velvillig har bidratt!

Publisert i Evaluering, Markedsføring, Merkevarebygging, Vestfoldbibliotekene | Legg igjen en kommentar

Konferansen Mission (im)possible(?)!

Konferansen Mission (im)possible(?)! samlet over 160 deltakere fra fjern og nær i Tønsberg i dagene 18. – 19. november 2014. Temaet var bibliotekenes merkevarebygging og markedsføring. Konferansen ble arrangert i fellesskap av fylkesbibliotekene i Aust-Agder, Vest-Agder, Østfold og Vestfold.

Konferansen er samtidig en del av innspurten i Vestfold fylkesbiblioteks evalueringsprosjekt Merkevare Vestfoldbibliotekene.

Vi fikk høre mange engasjerende og inspirerende foredragsholdere. En stor takk til våre foredragsholdere og alle deltakere som fant veien til Vestfold.

Presentasjonene legges ut under fanen Kompetansetiltak.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva assosieres med «bibliotek»?

OrdskyHøgskolen i Buskerud og Vestfold utførte en mindre publikumsundersøkelse i forbindelse med Bibliotekedagene i Vestfold i uke 7 (februar) i år. Dette er et ledd i evaluering av merkevaren Vestfoldbibliotekene.

I ett av spørsmålene ble publikum bedt om å velge blant en del ord som de assosierte med bibliotek.

Kunnskap, informasjon og læring topper listen. Deretter service, møteplass, inspirasjon, opplevelse og underholdning. Ord som stillhet og sosialt følger deretter, videre nyskapende, avslapning og traust.

På spørsmål om hva som motiverer publikum til å delta på arrangementer i bibliotekene, svarte over 90% at de ville lære noe nytt. Dernest at det var på grunn av en fritidsinteresse og at de ville møte venner og bekjente.

Mer om undersøkelsen finnes i denne presentasjonen:

Vestfoldbibliotekene uke 7 2014

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Tallenes tale for bibliotekene i Vestfold

Bibliotekene i Vestfold kan presentere hyggelige tall for sin aktivitet i 2013. Antall besøkende totalt er på vei opp etter en nedgang de siste to årene.

Antall arrangementer, utstillinger og deltakelsen på denne formen for aktiviteter har hatt en pen stigning hvert år siden 2010. Utlån har hatt en liten nedgang, men utlån til barn i alderen 0-12 år har økt. Antall aktive lånere i denne aldersgruppen har også hatt en økning.

I perioden 2010-2013 økte antall arrangementer i Vestfoldbibliotekene med 74.1%. Det vil si at antall arrangementer totalt var 787 i 2013.

Antall fremmøtte har i samme periode økt med 87.2%. Totalt deltok 28744 personer på arrangementer i bibliotekens regi i fjor.

Bibliotekene i Vestfold har jobbet mye med å bli mer synlige gjennom felles markedsføring og kampanjer (Vestfoldbibliotekene som merkevare). I tillegg kommer den årvisse Litteraturuka i Vestfold som trekker mange publikummere. De 4 store bybibliotekene jobber aktivt med å bli litteraturhusbibliotek med økt fokus på aktualitet og debatt.

Kort oversikt over aktiviteten her:

Årsstatistikk 2010-2013

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Konferanseprogrammet er klart!

logo_mission_possible

 

 

Program for konferansen Mission (im)possible(?)! er nå på det nærmeste klart.

Samfunnstrender og forbrukere, merkevarebygging og bibliotek, betydning av god kommunikasjon, kompetansebehovet i bibliotekene, medarbeidere som er merkevaren og det gode eksemplet. Dette og mere til handler det om i Tønsberg 18. og 19. november.

Hold av dagene og meld deg på allerede nå:

http://vfk.empatix.no/mission-possible?tab=home

 

Publisert i Konferansen Mission (im)possible(?)! | Legg igjen en kommentar

Statusrapport for 2013

Vestfoldbibliotekene arbeider aktivt for økt synliggjøring og oppbygging av  Vestfoldbibliotekene som en merkevare. Hovedsatsingen er tre felles kampanjer årlig:

  • Bibliotekdagene i uke 7
  • Verdens bokdag
  • Sommerlesekampanje

Evalueringsprosjektet følger arbeidet og sjekker ut status. Tre publikumsundersøkelser er gjennomført i tilknytning til kampanjene. Videre er det gjennomført en fokusgruppeundersøkelse for å gå mer i dybden på publikums oppfatning av bibliotek.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold er ansvarlig for målingene og statusrapport for 2013 foreligger nå.

Statusrapport 2013

Så langt må man si at publikums kjennskap til Vestfoldbibliotekene som en merkevare ennå er ganske liten. Under Bibliotekdagene svarer 10% at de har lagt merke til Vestfoldbibliotekenes logo. Under Verdens bokdag svarer 16% det samme. Men respondentene fra lesekampanjen svarer at de i større grad kjenner til Vestfoldbibliotekene enn ved de to andre kampanjene. Her svarer 36% at de er god kjennskap.

Lokalavisen er en av de viktigste kanalene for å få kjennskap til arrangementene på bibliotekene. Hele 42% svarte avis under Bibliotekdagene. Under Verdens bokdag svare 31% avis. Andre viktige steder å hente informasjon er biblioteket selv og fra andre. Under begge kampanjer svarte 14% at de har hentet informasjon fra internett/Facebook. Deretter kommer egen programfolder.

Svært få (henholdsvis 2% og 5% oppgir andre kilder for informasjonsinnhenting (som for eks. radio, lokalTV).

Den viktigste markedsføringskanalen for Lesekampanjen oppgist som bibliotekene selv. Deretter kommer øvrige kilder som folder, skolen, avis, internett/facebook og venner.

 

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar