Konferansen Mission (im)possible(?)!

Konferansen Mission (im)possible(?)! samlet over 160 deltakere fra fjern og nær i Tønsberg i dagene 18. – 19. november 2014. Temaet var bibliotekenes merkevarebygging og markedsføring. Konferansen ble arrangert i fellesskap av fylkesbibliotekene i Aust-Agder, Vest-Agder, Østfold og Vestfold.

Konferansen er samtidig en del av innspurten i Vestfold fylkesbiblioteks evalueringsprosjekt Merkevare Vestfoldbibliotekene.

Vi fikk høre mange engasjerende og inspirerende foredragsholdere. En stor takk til våre foredragsholdere og alle deltakere som fant veien til Vestfold.

Presentasjonene legges ut under fanen Kompetansetiltak.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva assosieres med «bibliotek»?

OrdskyHøgskolen i Buskerud og Vestfold utførte en mindre publikumsundersøkelse i forbindelse med Bibliotekedagene i Vestfold i uke 7 (februar) i år. Dette er et ledd i evaluering av merkevaren Vestfoldbibliotekene.

I ett av spørsmålene ble publikum bedt om å velge blant en del ord som de assosierte med bibliotek.

Kunnskap, informasjon og læring topper listen. Deretter service, møteplass, inspirasjon, opplevelse og underholdning. Ord som stillhet og sosialt følger deretter, videre nyskapende, avslapning og traust.

På spørsmål om hva som motiverer publikum til å delta på arrangementer i bibliotekene, svarte over 90% at de ville lære noe nytt. Dernest at det var på grunn av en fritidsinteresse og at de ville møte venner og bekjente.

Mer om undersøkelsen finnes i denne presentasjonen:

Vestfoldbibliotekene uke 7 2014

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Tallenes tale for bibliotekene i Vestfold

Bibliotekene i Vestfold kan presentere hyggelige tall for sin aktivitet i 2013. Antall besøkende totalt er på vei opp etter en nedgang de siste to årene.

Antall arrangementer, utstillinger og deltakelsen på denne formen for aktiviteter har hatt en pen stigning hvert år siden 2010. Utlån har hatt en liten nedgang, men utlån til barn i alderen 0-12 år har økt. Antall aktive lånere i denne aldersgruppen har også hatt en økning.

I perioden 2010-2013 økte antall arrangementer i Vestfoldbibliotekene med 74.1%. Det vil si at antall arrangementer totalt var 787 i 2013.

Antall fremmøtte har i samme periode økt med 87.2%. Totalt deltok 28744 personer på arrangementer i bibliotekens regi i fjor.

Bibliotekene i Vestfold har jobbet mye med å bli mer synlige gjennom felles markedsføring og kampanjer (Vestfoldbibliotekene som merkevare). I tillegg kommer den årvisse Litteraturuka i Vestfold som trekker mange publikummere. De 4 store bybibliotekene jobber aktivt med å bli litteraturhusbibliotek med økt fokus på aktualitet og debatt.

Kort oversikt over aktiviteten her:

Årsstatistikk 2010-2013

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Konferanseprogrammet er klart!

logo_mission_possible

 

 

Program for konferansen Mission (im)possible(?)! er nå på det nærmeste klart.

Samfunnstrender og forbrukere, merkevarebygging og bibliotek, betydning av god kommunikasjon, kompetansebehovet i bibliotekene, medarbeidere som er merkevaren og det gode eksemplet. Dette og mere til handler det om i Tønsberg 18. og 19. november.

Hold av dagene og meld deg på allerede nå:

http://vfk.empatix.no/mission-possible?tab=home

 

Publisert i Konferansen Mission (im)possible(?)! | Legg igjen en kommentar

Statusrapport for 2013

Vestfoldbibliotekene arbeider aktivt for økt synliggjøring og oppbygging av  Vestfoldbibliotekene som en merkevare. Hovedsatsingen er tre felles kampanjer årlig:

  • Bibliotekdagene i uke 7
  • Verdens bokdag
  • Sommerlesekampanje

Evalueringsprosjektet følger arbeidet og sjekker ut status. Tre publikumsundersøkelser er gjennomført i tilknytning til kampanjene. Videre er det gjennomført en fokusgruppeundersøkelse for å gå mer i dybden på publikums oppfatning av bibliotek.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold er ansvarlig for målingene og statusrapport for 2013 foreligger nå.

Statusrapport 2013

Så langt må man si at publikums kjennskap til Vestfoldbibliotekene som en merkevare ennå er ganske liten. Under Bibliotekdagene svarer 10% at de har lagt merke til Vestfoldbibliotekenes logo. Under Verdens bokdag svarer 16% det samme. Men respondentene fra lesekampanjen svarer at de i større grad kjenner til Vestfoldbibliotekene enn ved de to andre kampanjene. Her svarer 36% at de er god kjennskap.

Lokalavisen er en av de viktigste kanalene for å få kjennskap til arrangementene på bibliotekene. Hele 42% svarte avis under Bibliotekdagene. Under Verdens bokdag svare 31% avis. Andre viktige steder å hente informasjon er biblioteket selv og fra andre. Under begge kampanjer svarte 14% at de har hentet informasjon fra internett/Facebook. Deretter kommer egen programfolder.

Svært få (henholdsvis 2% og 5% oppgir andre kilder for informasjonsinnhenting (som for eks. radio, lokalTV).

Den viktigste markedsføringskanalen for Lesekampanjen oppgist som bibliotekene selv. Deretter kommer øvrige kilder som folder, skolen, avis, internett/facebook og venner.

 

Publisert i Evaluering, Merkevarebygging | Legg igjen en kommentar

Mission (im)possible(?)!

Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring.

Stor konferanse i Tønsberg 18. og 19. november 2014 er under planlegging.

Konferansen retter seg mot medarbeidere og ledere i folke- og fylkesbibliotekene. Arrangører er fylkesbibliotekene i Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold.

Merk av 18. og 19. november 2014 i kalenderen allerede nå!

Publisert i Konferansen Mission (im)possible(?)!, Merkevarebygging, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Undersøkelse om bibliotekbruk i Vestfold

Resultatene fra sommerens brukerundersøkelse er klare og kan leses her:

Brukerundersøkelse Vestfoldbibliotekene 2013

  • Høy tilfredshet med Vestfoldbibliotekenes tjenester med gjennomsnittsscore på 5.13 (skala 1-7, tjenester for voksne) Personalets kompetanse og serviceinnstilling og biblioteket som et godt sted å være får høyest score.
  • Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, men 35% besøker aldri biblioteket.
  • De fleste bruker biblioteket i sin kommune (83%)
  • Internettbruk og eget kjøp av lesestoff oppgis som viktige årsaker til sjelden bruk av biblioteket. Dårlig kunnskap om bibliotektilbud, mangelfullt tilbud eller dårlig tilgjengelighet er ikke sentrale årsaker til sjelden bruk.
  • Bibliotekbrukernes informasjonskanal nr 1 er lokalavisen, men det er spredning i svarene når det gjelder hvordan de ønsker å motta informasjon om/fra biblioteket
  • 61% kjenner til Litteraturuka i Vestfold, og 23% har deltatt en eller flere ganger
  • 42% kjenner til Vestfoldbibliotekene, og 22% har deltatt på Vestfoldbibliotekenes aktiviteter.

Dette er en representativ publikumsundersøkelse om bibliotekbruk utført av Opinion Perduco på vegne av Vestfold fylkesbibliotek. Gjennom telefonintervjuer har 700 respondenter over 15 år besvart ca 25 spørsmål om bibliotekbruk.

Publisert i Evaluering | Legg igjen en kommentar